1.—2. klašu radošo darbu konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”

4. decembrī Daugavpils novada domē norisinājās tradicionālais novada skolu 1.—2. klašu radošo darbu konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”.
Apsveicam 2. klases skolnieci Darju Poltarjonoku un vizuālās mākslas skolotāju Oksanu Andruli ar Atzinību !