7.-9.klašu skolēnu zinātniski – pētniecisko darbu konference angļu valodā

9.aprīlī Daugavpils novadā tika organizēta 7.-9.klašu skolēnu zinātniski – pētniecisko darbu konference angļu valodā. Skolēni uzstājās ar dažādām aktuālām un mūsdienīgām tēmām. Mūsu skolas 8.klases skolēns Iļja Jakimovičs, angļu valodas skolotājas A.Mihailovas vadībā, sagatavoja un prezentēja konferencē savu darbu „Talking T-SHIRTS” („Runājošie krekliņi”). —–Darba mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar daudzveidīgajiem uzrakstiem uz krekliņiem, izpētīt, vai skolēni prot pareizi iztulkot uzrakstus un vai viņi pievērš uzmanību ģērbšanās stilam. Zinātniski-pētniecisko darbu konferencē darbs ieguva pateicību.