Amatiermākslas kolektīvu darbības attīstīšana Skrudalienas pagastā

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros sāka realizēt projektu „Amatiermākslas kolektīvu darbības attīstīšana Skrudalienas pagastā”
Projekta mērķis ir uzlabot Sieviešu kluba “Silenīte” materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties skaņas, gaismas un prezentācijas aparatūru, kas savukārt nodrošina Skrudalienas pagasta amatiermākslas kolektīvu darbību un pasākumu kvalitatīvāku organizēšanu, veicina iedzīvotāju radošo izaugsmi un sekmē kultūrizglītības attīstību Daugavpils novadā.
Projekta ietvaros tiks iegādāta skatuves moderna aparatūra un prezentācijai nepieciešama tehnika. Uzlabosies un daudzveidosies pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu, iesaistīs jaunus biedrus Sieviešu klubā ”Silenīte” un dos iespēju rīkot plašāka mēroga pasākumus.
Projektu plānots īstenot līdz 30.03.2013. 90% projekta izdevumus finansēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 10% Daugavpils novada pašvaldība. Projekta kopējas izmaksas būs LVL 7855,26

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros veiksmīgi realizēja projektu „Amatiermākslas kolektīvu darbības attīstīšana Skrudalienas pagastā”
Projekta mērķis ir uzlabot Sieviešu kluba “Silenīte” materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties skaņas, gaismas un prezentācijas aparatūru, kas savukārt nodrošina Skrudalienas pagasta amatiermākslas kolektīvu darbību un pasākumu kvalitatīvāku organizēšanu, veicina iedzīvotāju radošo izaugsmi un sekmē kultūrizglītības attīstību Daugavpils novadā.
Projekta ietvaros tika iegādāta skatuves moderna aparatūra un prezentācijai nepieciešama tehnika. Tas veicina kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu, deva iespēju rīkot labas kvalitātes pasākumus.
90% projekta izdevumus finansēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 10% Daugavpils novada pašvaldība. Projekta kopējas izmaksas ir LVL 7855,26
12.maijā, svinot Mātes dienu, sieviešu ansamblis „Līgaviņas” pirmo reizi uzstājās Silenes kluba scēnā, izmantojot jaunu kvalitatīvu aparatūru. Koncerta laikā, tika izmantotas jaunas skandas, gaismas efekti, bet iegādāti radio mikrofoni deva iespēju priekšnesuma laikā ne tikai skaisti dziedāt, bet arī dejot. Auditorija savu prieku izraisīja ar skaļam aplaužam