Apsveicam jubilejā!

Silenes pamatskolas kolektīvs sirsnīgi sveic saimniecības vadītāju

Zinaidu Zabolotjko ar Daugavpils novada Atzinības rakstu

Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu, radošu darbu Silenes pamatskolas attīstībā

un sakarā ar 65 gadu jubileju!