„Ar Latviju sirdī” Valsts svētki Skrudalienas pagastā

„Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā,” tā sākas Skrudalienas pagasta jauniešu sveiciens Latvijas simtgades svinību dienā.

  1. novembrī kuplā skaitā pagasta iedzīvotāji un Silenes pamatskolas skolēni ar savām ģimenēm pulcējās Skrudalienas pagasta Silenes kultūras namā, lai kopā svinētu Latvijas 100. gadadienu.

Pasākumu atklāja un klātesošos uzrunāja Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova: „Ikvienam no mums ir savs stāsts par Latviju. Man tā ir mājas, ģimene, darbs Skrudalienas pagastā. Vietā, kur esmu dzimusi un kur man ir dota iespēja strādāt.
Latvija! Tie vispirms ir cilvēki, no maza bērniņa līdz sirmgalvim, kuri šeit dzīvo, veido ģimenes, audzina bērnus, būvē mājas, stāda ozolus, rotā un kopj savas sētas. Jūtas piederīgi savam pagastam, novadam un valstij. Daudzas tautas vairākus gadsimtus cīnījās par savu neatkarību, par iespēju dzīvot savā valstī. Mums tā ir. Visiem novēlu izturību, mērķtiecību, dvēseliskumu ģimenēs un, protams, mieru!” Pēc uzrunas kopīgā izpildījuma skanēja Latvijas valsts himnas.
Sirds pukstēja un emocijas bija pāri visam. Nespējām pat īsti aptvert, kas bija padarīts. Šajā pirmssvētku dienā bijām kopā Skrudalienas pagasta iedzīvotāji un Silenes skolēni ar savām ģimenēm un tuviniekiem. Vai tas nav īstais svētku svinēšanas prieks, kad mēs bijām vienoti gan savos darbos, gan savās domās. Kopā būšana un prasme būt vienotiem savā dažādībā darīja mūs stiprākus un saliedētākus. Gatavojoties Latvijas simtgadei, skola un pagasts bija kā vienots veselums, lai padarītu šo neaizmirstamo dienu vēl krāšņāko.
Šī svētku diena bija apliecinājums tam, ka pat vistumšākajā laikā dzimst gaisma. Ir lietas, ko neizvēlamies. Ir daudz tāda, kas, ienākot šajā pasaulē, katram vienkārši tiek dots. Ģimene, kurā piedzimstam, sēta, bērzs pie loga un šūpoles sētā. Arī – Tēvzeme. Būt lepnam par to – tas ir tas pats, kas zināt, mīlēt, sargāt un ar pirkstu galiņiem pateicībā pieskarties savas…vecvecmātes jaunības dienu fotogrāfijai. Sargāt. Cienīt. Mīlēt. Izjust saikni.
Arī šogad, pasākuma sākumā, turpinot aizsākto tradīciju godināt cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu Skrudalienas pagasta popularizēšanā, veicinot atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem un ieguldījumu Skrudalienas pagasta kultūras un izglītības jomā, tika pasniegti Atzinības un Pateicības raksti:

Ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti:

  • Zemnieku saimniecības “Egles” īpašnieks Grigorijs Šušerts par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;
  • Viļķeļu vesticībnieku draudzes priekšsēdētāja Agripina Lapkovska par ilggadēju un neatlaidīgu darbu Viļķeļu vecticībnieku draudzē un nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
  • SIA “JUMS S” valdes loceklis Valērijs Hrapans par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un aktīvu dalību Skrudalienas pagasta sabiedriskajā dzīvē;
  • Silenes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Safonova par radošumu un profesionalitāti darbā ar skolēniem un pedagoģisko meistarību jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.
    Ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem tika apbalvoti zemnieku saimniecības “Grīvas” īpašnieks Aleksejs Konošonoks, zemnieku saimniecības “Graši” īpašnieks Vitolds Hrapāns, zemnieku saimniecības “Šuriks” īpašnieks Valerijs Matuļs par ieguldījumu Daugavpils novada lauksaimniecības attīstībā.

Svētku pasākumā tradicionāli tika sumināti arī pilngadību sasniegušie 8 Skrudalienas pagasta jaunieši. Visiem tika pasniegtas simboliskas dāvanas un ziedi. Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns apsveica pagasta jauniešus, novēlot izturību un ticību, veiksmi un gribasspēku, labklājību un saticību ģimenēs: „Esiet savas valsts patrioti.”
Pagasta iedzīvotājus sagaidīja arī neliels pārsteigums – „Krāsojamās grāmatas” dāvinājums. Silenes pamatskolas skolniecei Jūlijai Krasiļņikovai, kad Silenes ciems atzīmēja savu 260 dzimšanas dienu, rodas ideja uzrunāt savus vienaudžus un iepazīstināt ar stāstu „Kā meitene Borovka tika pie jauna vārda.” Sagaidot Latvijas simtgadi, skolā tapa jauka krāsojamā grāmata bērniem par Sileni. Izzinot vietu, kur esam dzimusi, jūtamies gandarīti par paveikto darbu.
Simtgades svinību dienā dzejojām, dziedājām un dejojām savai Latvijai, un ar savu dvēseliskumu un degsmi aicinājām ikvienu domāt arī par savu dzimšanas dienu, par sevi kā būtisku valsts daļu, kā arī par savu ieguldījumu simtgadei.
Svētku priekam uzstājās Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas” un Silenes pamatskolas vokālais ansamblis (vadītāja Rozālija Almakejeva), Silenes pamatskolas deju pulciņš (vadītāja Jeļena Andrule), Silenes Kultūras nama deju grupa „Tornado” (vadītāja Alevtīna Mihailova), Daugavpils novada Skatuves runas konkursu dalībnieki, Silenes pamatskolas 5. – 7. klašu skolnieki Artjoms Geiko, Eduards Gasperovičs, Vladislavs Pupins (skolotāja Jeļena Safonova).
Pasākumu vadīja Ēriks Lapkovskis (Skatuves runas konkursa „Zelta sietiņš” laureāts Silenes pamatskolas 9. klases skolnieks) un Viktorija Ževneroviča, scenārija autore Silenes pamatskolas skolotāja Jeļena Safonova, pasākuma režisore Silenes Kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova, skaņu operators Ņikita Virbals
Vēlamies pateikties šo svētku atbalstītājiem: Daugavpils novada domei un Skrudalienas pagasta pārvaldei, pateicoties kuriem, katrs no mums varēja baudīt šo brīnišķīgo dienu.
Vissvarīgākais, ko šī simtgade mums ir spējusi sniegt, ir brīvība un neatkarība, jo mēs varam piepildīt savus sapņus un realizēt sevi. Katram no mums ir savas – īpašās sajūtas par mūsu zemi, valsti un cilvēkiem. Mums visiem kopā ir viena un tomēr ikvienam sava Latvija, ko veidojusi katra paša pieredze un piedzīvotais. Mums katram ir savas Latvijas pērles, savi Latvijas dārgumi.
Bija tik patīkami dzirdēt un skatīties, kā mēs brīnišķīgi varam dziedāt un dejot, ar kādu cieņu un lepnumu jaunieši runāja par savu zemi, dzimteni, Latvijas dabu un valsts skaistumu. Gandarījums bija par to, ka svētkus radījām visi kopā, un mums sanāca gan dot, gan gūt to sirsnīgumu, kas mums kādreiz trūkst ikdienā, domājot par savu valsti.

Laimīgu un nākotnes cerību pilnu mums dzīvi, dzīvojot Latvijā! Lai mums visiem labi klājas savā zemē!

Silenes pamatskolas latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova

FOTOGALERIJA