Atvadas no ziemas Silenē

2020.gada 1.martā Skrudalienas pagastā līksmi noritēja plašā Masļeņica.

Svētki startēja plkst.11.00.

Pagasta iedzīvotāji, kuri apmeklēja pasākumu, ar prieku un patiku pastaigājās  pa  Silenes ciemata Centrālo laukumu,  piedaloties dažādos konkursos un  sacensībās. Slotu mešanās konkursā, kuru vadīja Valentīna Marenkova, piedalījās gan pieaugušie, gan bērni. Ļoti aizraujoši noritēja darts sacensības Kazimira Hrapana un Ivana Ivanova uzraudzībā. Veikli vīrieši mēģināja uzrāpties uz staba pēc  pārsteiguma dāvanām. Divas reizes dāvanas izdevās iegūt Pāvelam Ribakovam. Pagasta jaunatne, jaunatnes lietu speciālistes Ināras Lapkovskas vadībā, aicināja uz dažādiem konkursiem.
Visiem tika piedāvāts cienāties  ar garšīgu biezputru, kuru  izvārīja  kafejnīcas “Marianna” darbinieki.
Pagasta saimnieces cienāja viesus ar dažādiem gardumiem: – Rita Fjodorova  pacienāja ar pašas ceptām smalkmaizītēm un pankūkām ar tēju. Tatjana Druse piedāvāja cienāties  ar garšīgu biezputru, kuru  izvārīja  kafejnīcas “Marianna” darbinieki.  Alona Sokolova piedāvāja viesiem karstvīnu un saimnieces Ņinas Poicānes ceptās maizītes un pankūkas. Līgija Visocka aicināja klātesošos uzcienāties ar paštaisītu mājas sieru un maizi.  Pagasta jaunieši cepa pankūkas turpat uz vietas un aicināja apmeklētājus pagaršot tās.

Pulksten 12.00 sākas jautrs koncerts, kuru vadīja Ludmila Sivačova  un Ņina Poicāne. Koncerta piedalījās vokālais ansamblis “Līgaviņas” Innas Kralikas vadībā un deju kolektīvs “UZORI” no Krievu kultūras centra, kuru vadītāja Arina Popova. Visi klātesošie dejoja riņķa deju un  piedalījās atraktīvajās rotaļās.

Svētku noslēgumā tika sadedzināta no niedrēm izgatavota lelle “Masļeņica”, kopā ar to, kā pieņemts tautas tradīcijās, sadedzinājām visus ļaunumus, kurus  savācām  maisā.

Pasākuma organizators –  Silenes kultūras nama vadītāja un darbinieki pateicās  komunālas nodaļas darbiniekiem,  vokālajam ansamblim “Līgaviņas” un deju kolektīvam “Uzori”, IU “Marianna” un pagasta jaunatnei  par palīdzību svētku sarīkošanā, ka arī visiem svētku dalībniekiem, kuri apciemoja svētkus un aktīvi piedalījās pasākumā.