Atvadas no ziemas Silenē

10.martā Skrudalienas pagastā līksmi noritēja plašā Masļeņica.
Svētki startēja plkst.11.00
Pagasta iedzīvotāji, kuri apmeklēja pasākumu, ar prieku un patiku pastaigājās pa Silenes ciemata Centrālo laukumu, piedaloties dažādos konkursos un sacensībās. Slotu mešanās konkursā, kuru vadīja Valentīna Marenkova, piedalījās gan pieaugušie, gan bērni. Ļoti aizraujoši noritēja darts sacensības Kazimira Hrapana un Ivana Ivanova uzraudzībā. Veikli vīrieši mēģināja uzrāpties uz staba pēc pārsteiguma dāvanām. Pagasta jaunatne aicināja uz dažādiem konkursiem.
Visiem tika piedāvāts cienāties ar garšīgu biezputru, kuru izvārīja kafejnīcas “Marianna” darbinieki.
Sieviešu klubs ‘Silenīte” pacienāja ar smalkmaizītēm un pankūkām ar tēju.
Bet jaunieši cepa pankūkas turpat uz vietas un aicināja apmeklētājus pagaršot tos.
Pulksten 12.00 sākas jautrs koncerts, kuru vadīja Jeļena Andrule un Monika Hrapāne . Koncerta piedalījās vokālais ansamblis “Līgaviņas” Rozālijas Almakajevas vadībā un deju kolektīvs “UZORI” no krievu kultūras centra, vadītāja Arina Popova. Visi klātesošie dejoja riņķa deju un piedalījās atraktīvajās rotaļās.
Svētku noslēgumā tika sadedzināta no niedrēm izgatavota lelle “Masļeņica”, kopā ar to, kā pieņemts tautas tradīcijās, sadedzinājām visus ļaunumus , kurus savācām maisā.
Pasākuma organizators Silenes kultūras nams pateicās komunālas nodaļas darbiniekiem, VA “Līgaviņas” un deju kolektīvam “Uzori”, IU “Marianna” un pagasta jaunatnei par palīdzību svētku sarīkošanā, ka arī visiem svētku dalībniekiem , kuri apciemoja svētkus un aktīvi piedalījās pasākumā.

FOTOGALERIJA