ATZINĪBA Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursā

 Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” jau kopš 2005. gada organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolu jaunatnei. Konkursa ietvaros jaunieši tiek aicināti rakstīt domrakstus par tēmām, kas saistītas ar R. Blaumani un viņa darbiem.
Šogad konkursā piedalījās 158 skolēni (156 darbi) no dažādiem Latvijas novadiem.
Domrakstos audzēkņi atklāj, ka R. Blaumaņa darbi ir mūsdienīgi un aktuāli arī 21. gadsimtā. Jaunieši viņa darbus lasa un atrod dzīvesgudras un patiesas vērtības. Tās ir godīgas atbildes par to, ka rakstnieka daiļdarbi ir jālasa un jāmāca skolā.
Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais
R Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori, kopā ar skolotājiem un vecākiem. Tika uzaicināts arī  Silenes pamatskolas 9.klases skolēns Ēriks Lapkovskis (skolotāja Jeļena Safonova) – ATZINĪBA par interesantu Andara tēla interpretāciju.
Ērika domraksta tēma „R. Blaumaņa darbu tēli – mani padomdevēji”. Nedaudz no darbā atklātām domām: „Nav tā, ka es agrāk nedomāju par to, kas ir laime, laimīgs cilvēks, un vai viegli būt laimīgam, bet atklājot „Andara lūgšanu”, man daudzas lietas kļuva saprotamākas. Laimīgiem pieder pasaule. Tā sagadījās, ka „Andara lūgšanu” es lasīju vairākas reizes, piedaloties gan Daugavpils novada skatuves runas konkursā, gan Skrudalienas pagasta svētkos, gan citos pasākumos. Klausītāji bija dažādi, bet ik reizi, atgriežoties pie lūgšanas, es, tā kā Andars, jautāju vispirms sev: „Vai man tagad vienmēr būs laimes skaidra atzīšana? Patiesībā man vairāk patīk matemātika, un īstais ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa sākās tikai 8. klasē. Iepazīties ar darbiem gan ieteica skolotāja, bet piedalīties konkursā nolēmu pats. Tikai laimīgie rīkojas.  Katrs Rūdolfa Blaumaņa literārais darbs ietver sevī kādu domugraudu, pamācību, dzīves gudrību, kuru var izmantot savā dzīvē. Jautājumi, kas mani šodien nodarbina: „Kādēļ mums augstais Kungs deva dzīvi, un kādi dzīves mērķi jāsasniedz, lai būtu laimīgs?” Domāju, ka galvenais mērķis mana mūža garumā varētu būt īstas laimes un vērtību apzināšana, to nodošana nākamajai paaudzei, lai gūtu cieņu sabiedrībā un paliktu cilvēku atmiņā.”

Arī žūrija atzīmēja Ērika domraksta atziņu: „Blaumanis manī lika pamatus sapratnei par laimi, nostiprināja pārliecību par to, ka tikai laimīgie saņem to, ko grib.”

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova