“Baltā galdauta svētkos” Silenes pamatskolas skolēni kopā ar Madonas pilsētas 2. vidusskolas skolēniem

Šogad Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkus gaidījām ar īpašu noskaņu, jo galvenais mūsu skolas mērķis pasākumu ciklā ietvaros “Es esmu Latvija” ir „Saliedēt un vienot, lai varētu stāties pretī katram izaicinājumam, jēgpilni dzīvot savā valstī un vest to pretī simtgadei”.

Par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem, “Deklarācijai – 27”, divas skolas – Latgales un Vidzemes – apvienojās, lai saliedētos un dāvāt viens otram sirds siltumu un neaizmirstamus svētku gaidīšanas brīžus. Mācību ekskursiju organizēja latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova.

Madonas pilsētas 2. vidusskolā mēs piedalījāmies svinīgajā pasākumā, Latvijas vēstures stundā un veicām viktorīnas uzdevumus, kas bija veltīti Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem “Deklarācijai – 27”, kopā dziedājām latviešu dziesmas un veidojām plakātus „Apskauj Latviju”.
Kādu pieredzi mēs guvām? Mācību diena tika pavadīta citā skolā, ar citiem skolotājiem, citu skolēnu starpā. Ko mēs secinājām? Mēs esam no dažādiem novadiem, bet mēs varam būt kopā, lai vienkārši iepazīties, lai veidot un uzlabot attiecības, lai popularizēt savu skolu un novadu, lai lepoties ar to, ka esam piederīgi Latgalei un mums ir draugi Vidzemē.

Mēs kopā svinējām Baltā galdauta svētkus jeb mūsu PAR dienu.

Atgriežoties skolā, mēs kopīgi veidojām puķu dobes un stādījām puķes, izgreznojām skolu, rīkojām svinīgo līniju un vēlējām savai Latvijai saules mūžu, bet Latvijas cilvēkiem – mīlēt savu valsti un spēju novērtēt iegūto neatkarību, strādāt un veidot Latviju tā, lai tā vienmēr būtu brīva,  pasaulē pazīstama un cienīta! 

 

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova.