Barikāžu atceres 25. gadadienai veltītais pasākums

Janvāris – tas ir laiks, kad visā valstī notiek barikāžu atceres pasākumi. Pirms 25 gadiem, 1991. gada janvārī noteicas būt vai nebūt brīvai, neatkarīgai Latvijai.
Lai veidotu skolēnos izpratni par trešās atmodas notikumiem un barikāžu dienu nozīmi, rosinātu interesi par savas dzimtenes vēsturi, veicinātu patriotisma garu, mūsu skolā barikāžu 25. gadadienai tika veltītas vairākas aktivitātes: grāmatu izstāde skolas bibliotēkā, klases stundas par šīm dienām. —–
20.janvārī notika svinīgais barikāžu atceres pasākums 1.-9. klašu skolēniem. Pēc Latvijas Republikas himnas, vēstures skolotāja Sofija Mole sniedza ieskatu barikāžu priekšvēsturē, skolēni lasīja G. Freimaņa, M. Zitmanes un K. Skujenieka dzejoļus, veltītus barikāžu aizstāvjiem. Pasākuma otrajā daļā noskatījās divas videofilmas – “1991. gada barikādes” un “Barikāžu laiks”. Ar klusuma brīdi pasākuma dalībnieki godināja barikāžu laika upuru piemiņu.