Bibliotekārā stunda „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Bibliotekārajā stundā  Silenes  pamatskolas 1.-2.klašu  skolēni ceļoja pa Silenes bibliotēkas telpām. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēkā atrodamo informāciju, pamatot, kādēļ tā ir vajadzīga un kādēļ nevar iztikt bez grāmatām. Pasākuma apmeklētāji padziļināja zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veidoja pareizas iemaņas grāmatu lietošanā.