Bibliotekārā stunda „Grāmatas struktūra”

Silenes pamatskolas  3. un 4.klašu skolēni  apmeklēja Silenes bibliotēku , lai papildināt savas zināšanas  par grāmatas uzbūvi.  Bērni uzzināja kas un kā izdod grāmatas, no kā sastāv  grāmata. Uzzināja,  kādu informāciju  var atrast  grāmatas vākā un titullapā.  Bibliotekāre pastāstīja  par grāmatas iekšējo noformēšanu : teksts, lappuses, ilustrācijas, satura rādītājs .

Pasākuma noslēgumā bērni atbildēja uz anketas jautājumiem „Lasīšana un es”