Biedrība “Silene stariņi”

Biedrība „ Silenes stariņi” Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotās darbības  ietvaros jau trešo gadu piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Pasākuma mērķis ir biedrību statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.
Pasākuma laikā jaunieši iegūt darba pieredzi, dažreiz pat pirmo reizi savā mūžā, kas dod iespēju pārvarēt šķēršļus, kas traucē viņiem iekārtoties darbā. Līdz šim laikam jau septiņi Skrudalienas un Demenes pagasta jaunieši pasākuma ietvaros apguvuši jaunatnes lietu speciālista amata iemaņas un prasmes. Viņi gatavo biedrības „Silenes stariņi” aktivitātes, mācās pareizi noformēt dokumentāciju, iepazinuši, kā pareizi rakstīt un vadīt projektus, gatavo Skrudalienas pagasta un piedalās Daugavpils novada jauniešu pasākumos, izstrādā priekšlikumus darbam ar jaunatni, piedalās jauniešu brīvprātīgo darbā. Saņemtā stipendija, kā atzīmē paši jaunieši, dod iespēju justies drošāk, jo parasti vecāki ir saprātīgi un šo naudu atstāj  viņu kompetencē. Jaunieši stāsta, ka tagad viņi citādāk plāno savus iepirkumus, jo sapelnīto naudu jau žēl tērēt  katram niekam.
Ļoti svarīgi, ka NVA Daugavpils filiālē strādā nevienaldzīgi darbinieki, kuri nekad neaizmirst par biedrības jauniešiem un, kad tiek pasludināts programmas kārtējais konkurss, paši piedāvā piedalīties tajā. Ilggadīga sadarbība ar NVA darbiniecēm Svetlanu Kravecu, Daci Linužu, Svetlanu Košmani atstāj tikai labu iespaidu. Kā parasti viss, kas saistīts ar ES, finanšu apguvi, prasa lielu precizitāti dokumentu noformēšanā, atskaišu sagatavošanā. Bez viņu palīdzības šajā jautājumā mums klātos ļoti grūti, jo katru dokumentu rūpīgi jāpārbauda, bet savas grāmatvedes biedrībai nav.
Pacietos NVA Daugavpils filiāles darbiniekiem, viņu atsaucībai, laipnībai un uzmanībai,  mūsu biedrība var palīdzēt jauniešiem iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu apguvi, kā arī sniedz iespēju iegūt praktisku darba pieredzi.