Biedrība ‘Silenes stariņi” veiksmīgi realizē projektu „Daugavpils jauniešu intereses veicināšana par apkārtējo vidi”

 

Biedrība „Silenes stariņi” jau trešo gadu, veiksmīgi sadarbojoties ar  Zemkopības ministrijas Meža attīstības fondu, turpina pilnveidot Silenes pamatskolas dabas pētīšanas bāzi. Pa šiem gadiem Meža attīstības fonda piešķirtais finansējums sasniedza 3500 eiro. Pateicoties tam tika iegādāts papildaprīkojums dabas zinību un fizikas kabinetiem, kā arī skolas iekšējā pagalmā tika uzstādīta WS2550 – profesionālā meteoroloģiskā stacija.  Izmantojot jaunus mikroskopus, sensorus un datu apstrādes ierīces, skolēniem ir iespēja veiksmīgi pilnveidot savas zināšanas eksaktā cikla priekšmetos un petīt klimata izmaiņas. 2016.gadā Meža attīstības fonda finansējuma ietvaros ar mērķi veicināt Daugavpils novada jauniešu un skolēnu interesi par apkārtējo vidi un videi draudzīgu rīcību, attīstot „zaļo domāšanu”, sniegt iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes pētot dabu, audzināt mīlestību un saudzīgu attieksmi pret savu dzimteni sāka realizēt projektu „Daugavpils jauniešu intereses veicināšana par apkārtējo vidi”.

2013. gadā ap Silenes pamatskolu tika izveidota dendroloģiska taka, kurā ietilpst 10 interesantākie dabas objekti. Izmantojot izveidoto taku, projekta laikā turpinās jauniešu izglītošana par novada teritorijas vidi, tajā esošajiem augiem un mītošajiem dzīvniekiem. Svarīgi veicināt tālāko jauniešu izpratni par to, cik nozīmīgi ir saglabāt apkārtējās dabas vērtības nākamajām paaudzēm, sargāt mūsu zemi, prast atrast brīnišķo sev apkārt. Īpaši aktuāls šis jautājums ir kļuvis mūsdienās, kad, pateicoties globalizācijas procesam, cilvēki meklē interesantu citās zemēs un nepievērš uzmanību savas dabas īpatnībām. Lai ieinteresēt skolēnus dendroloģiskās takas pētīšanā, projekta gaitā, sadarbībā ar biedrību „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”, tiks izveidota A5 formāta darba burtnīca 1.-4.klašu skolēniem. Tajā interesantā veidā tiks ievietots materiāls un uzdevumi par katru takas objektu. Skolēni varēs izmantot darba burtnīcu arī ārpus stundu laika. Bet atsevišķi eksemplāri tiks izmantoti kā suvenīri un dāvināti skolas viesiem, kā arī aizsūtīti katrai Daugavpils novada skolai kā publicitātes materiāls. Projekta ietvaros tiks iegādāts arī pusvadītāju lāzers, kurš paredzēts attāluma noteikšanai nepieejamās vai ierobežotās piekļuves vietās. Tas palīdzes organizēt pētījumus un turpināt skolas dendroloģiskās takas veidošanu un plānošanu. Aparatūra dos iespēju jauniem pētniekiem pašiem pievienot takai jaunus objektus, kā arī veikt nepieciešamus mērījumus.

Visi iegūtie materiāli, tiks izmantoti mācību procesā dziļākai bioloģijas, dabaszinību un fizikas apguvei, kā arī ārpus stundu nodarbībās. Tas savukārt pozitīvi ietekmēs skolēnu zināšanas un dos iespēju izveidot vides pētniecības bāzi atbilstoši mūsdienīgajām prasībām un dos iespēju izmantot to ārpus stundu aktivitātēs Daugavpils novada mērogā.

 

Informāciju sagatavoja Sofija Mole