Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija

Skrudalienas pagastā ciematā Silenē iesākta projekta “Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija” īstenošana. Projekta atbalsta saņēmējs ir Daugavpils novada dome. Projektu finansē Lauku atbalsta dienests un Eiropas Zivsaimniecības fonds: Zivsaimniecības attīstības iespēja ar Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums- Ls 40082,82 t.sk. Eiropas Savienības fonda finansējums – Ls 28275,86, Pašvaldības finansējums- Ls 11806.96. Būvdarbus veic SIA „Būtība”. Projekta ietvaros tiks renovēts un siltināts jumts un pajumts, ārēja lietus ūdens kanalizācija. Tiks veikta vestibila rekonstrukcija: nomainīts apgaismojums, renovēti griesti, grīdas segums. Vestibilā tiks nomainīti durvju bloki. Tas dos iespēju izmantot telpu ne tikai veseliem, bet arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Rekonstrukcijas laikā nomainīs palodzes un logu blokus pie ieejas durvīm un pašas ieejas durvis. Bēdīga stāvokli bija arī vannas istaba. Šeit nolemts nomainīt durvju bloku, grīdas flīzes un apkures radiatoru. Pēc Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcijas pagasta iedzīvotājiem būs vairāk iespējas lietderīgi pavadīt brīvu laiku.

2011.gada 07.novembrī Skrudalienas pagasta ciematā Silene noslēdzas Daugavpils novada domes projekta “Brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija” īstenošana.
Būvniecība iesākta 2011.gada 30. maijā.
Projektu finansēja Lauku atbalsta dienests un Eiropas Zivsaimniecības fonds. Kopējais projekta finansējums- Ls 40082,82 t.sk. Eiropas Savienības fonda finansējums – Ls 28275,86, pašvaldības finansējums- Ls 11806,96.
Projekta sākumā būvdarbus veica SIA „Būtība”, bet pēc uzņēmuma darbības pārtraukšanās, būvdarbus pabeidza SIA „Borg”.
Projekta ietvaros tika renovēta un siltināta jumts un pajumts, iekšējā lietus ūdens kanalizācija. Tika veikta vestibila rekonstrukcija: nomainīts apgaismojums, renovēti griesti, grīdas segums. Vestibilā tika nomainīti durvju bloki. Tas dos iespēju telpu izmantot arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Rekonstrukcijas laikā nomainītas palodzes un logu bloki pie ieejas durvīm un pašas ieejas durvis. Bēdīgā stāvoklī bija arī vannas istaba. Šeit arī nomainīts durvju bloks, grīdas flīzes un apkures radiators.
Daugavpils novada dome atrada iespēju piesaistīt papildlīdzekļus un sakārtot pensionāru atpūtas telpu un tualeti cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
Papilddarbu apjoms Ls 4625,88. Kopējas projekta izmaksas apjoms Ls 44708,70
Pēc brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcijas, pagasta iedzīvotājiem būs vairāk iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku.