ceļš “Adami – Skrīveri”

1.novembrī Daugavpils novada domes būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā Skrudalienas pagasta ceļu Adami-Skrīveri, kas ved uz četrzvaigžņu viesnīcu „Silene Resort&SPA” Sila ezera krastā Skrudalienas pagastā.
Ceļa pirmā posma darbus, kad tika atjaunots ceļa segums, novākti koki no ceļa nodalījuma joslas, ieliktas jaunas caurtekas, veica uzņēmums SIA„Krustpils”. Darbi bija veikti divos posmos: uzsākti 2016. gada oktobrī un pabeigti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2017.gada maijā.
Darbu izmaksas sastādīja EUR 147401.65   , kuras sedza Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonds.
Lai veiktu ceļa Adami – Skrīveri 2.posma būvdarbus, bija saņemts SIA firma „Antaris” ziedojums EUR 106 661.06 apmērā. Daugavpils novada pašvaldības autoceļa fonda līdzekļi sastādīja EUR 23850.82.  Skrudalienas pagasta pārvaldes veiktajā iepirkumā uzvarēja SIA” DSM Mestari”. Būvuzraudzību veica SIA „SKA projekts „  pilnvarota persona Vadims Semonenko.
Darbi notika laika periodā no jūlija līdz 6.oktobrim un ceļam ir uzklāts asfalta segums 3.5 m platumā. Ņemot vērā to, ka autoceļu izmanto pārsvarā vieglais autotransports, ceļa seguma klātnei jākalpo ilgu laiku.  Ceļam ir uzstādīti sekojošie lietošanas ierobežojumi: autotransporta masai nedrīkst pārsniegt 7t un ātruma ierobežojums ir 50 km/st.
Atjaunotais ceļš priecē visus četrzvaigžņu viesnīcas „Silene Resort&SPA” viesus un pagasta iedzīvotājus.