Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

3.novembrī Daugavpils novada domes būvvaldes komisija, kuras sastāvā piedalījās būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte Nansija Tamane un  būvvaldes būvinspektors Arvils Pundurs pieņēma būvdarbus daudzfunkcionāla centra „Skrudaliena”  telpu atjaunošanā.
Darbus veica SIA” Vanpro”  un to izmaksas sastādīja EUR  83056.14. Visu finansējumu nodrošināja Daugavpils novada pašvaldība.
Ēkas 3.stāva telpas tika gatavotas dienas centra vajadzībām, kas paredz telpas fiziskām nodarbībām, mācību telpa, kur plānots izvietot arī datorus, telpa rokdarbiem, neliela saimniecības telpa, personāla atpūtas telpa, arhīva telpa, nomainītas durvis tualetēs. Visas telpas izremontētas ļoti kvalitatīvi un priecē acis. Ceturtajā stāvā veikta telpu atslogošana no aizbēruma, kas  atradās zem grīdas un radīja reālus draudus telpu izmantošanā, jo aizbēruma smagums katrā telpā bijā 10-14 tonnas.
Ir ļoti priecīgi, ka bijušas Skrudalienas pamatskolas ēkas telpas kļūst  skaistākas  un  to plānota izmantošana ir ļoti vajadzīga mūsu novada iedzīvotājiem, jo mūsu valsts iedzīvotāju vidējais vecums paaugstinās, ņemot vērā to, ka daudzi gados jaunākie iedzīvotāji aizbrauc prom no Latvijas  un dienas centra pakalpojumi būtu ļoti noderīgi vecāka gadu gājuma iedzīvotājiem.
Ļoti žēl, ka Daugavpils novada domes attīstības nodaļas speciālistu iesniegtais projekts, kas paredz piekļuves nodrošināšanu dienas centrā, pagaidām nav atbalstīts. Lai panāktu idejas realizāciju, nepieciešams finansējums pacēlāju izbūvei, ceram, ka arī šie darbi tiks īstenoti nākamajos gados.