DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ CENTRĀ “SKRUDALIENA” ATJAUNOTAS TELPAS BIBLIOTĒKAI

Daugavpils novada domes komisija 21.decembrī bijušās Skrudalienas pamatskolas ēkā, kas kopš skolas slēgšanas šogad ir pārtapusi par daudzfunkcionālo centru “Skrudaliena”, pieņēma divas renovētas telpas, sperot pirmo soli šī centra darbības paplašināšanai un jaunu funkciju nodrošināšanai. No jaunā 2017.gada šajās telpās darbu uzsāks Skrudalienas bibliotēka. Līdzšinējā ēka, kurā bija izvietota bibliotēka, gadu no gada saskārās ar dažādām problēmām – neērtu ūdens apgādi, regulāru ūdensvada aizsalšanu un dūmvada bloķēšanos, tāpēc pagasta pārvalde nolēma un novada dome atbalstīja ieceri bibliotēku pārcelt uz sabiedrisko centru.  Jauno telpu atjaunošanas darbus veica būvfirma “VANPRO”. Projekta gaitā tika nomainīti logi, koka durvju bloki, izveidots jauns grīdas segums, uzstādīti piekaramie griesti, nomainīti koka pārsegumi uz dzelzsbetona sijām. Skrudalienas pamatskolas ēka ir klasiskās arhitektūras paraugs, celta pēc toreizējā prezidenta Kārļa Ulmaņa iniciatīvas par skolu izveidošanu Latvijas pierobežā. Veidojot jaunās telpas, tika maksimāli saglabāts tā laika stils. Darbus uzsākot, projektētāji saskārās ar neplānotām grūtībām – atsedzot griestu segumu, atklājās, ka to nesošās konstrukcijas nav drošas. Rezultātā tas projekta sākotnējās izmaksas no pašvaldības budžeta sadārdzināja līdz 51 tūkstotim eiro. Pašvaldība šajā ēkā tuvākajā nākotnē plāno izveidot sociālo pakalpojumu dienas centru. Šim nolūkam pašvaldība jau ir iesniegusi projektu pārrobežu sadarbības programmā ar Braslavas (Baltkrievija) un Ukmerģes (Lietuva) pašvaldību partneriem, lai piesaistītu arī ES līdzekļus ar mērķi veikt vides pielāgošanu un atremontēt pārējās telpas. Šis dienas centrs varētu kalpot plašam cilvēku lokam – tie varētu būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, represētie, černobilieši, Afganistānas kara dalībnieki, pensionāri, atsevišķas bērnu grupas. Paralēli plānots izveidot  centra vietējā ģimenes ārsta otro prakses vietu, kā arī izvietot mobilo brigādi, kura sniegs sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem – sākot no dušas pakalpojumiem līdz malkas sagatavošanai. Tā ir Daugavpils  novadā pirmā šāda veida pieredze ar  mērķi panākt, lai šī ēka nekad nestāv tukša un kļūst par sociālo pakalpojumu centru.