Daugavpils novada 5.-9.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

15.04.2014. notika Daugavpils novada 5.-9.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Savu darbu “Alternatīvie enerģijas avoti” prezentēja 9.klases skolnieki Evelīna Krilova un Viktors Krasovskis, kurus konsultēja fizikas skolotāja Eleonora Griškjāne. Bija interesanti uzzināt, kādus darbus rakstīja citu skolu skolēni. Neskatoties uz to, ka godalgotu vietu mūsu pārstāvji neieguva, tas bija laba pieredze, jo skolēni iepazinās ar citu darbu prezentācijām un iemācījās uzstaties auditorija priekšā.