Divas vietas novada vizuālās mākslas olimpiādē

27.martā Daugavpils novadā tika rīkota vizuālās mākslas olimpiāde. Šogad olimpiādes tēma bija “Optiskā ilūzija: Latvijas daba”. Olimpiādē piedalījās 23 izglītojamie (4.-9. klašu audzēkņi) no 13 novada izglītības iestādēm.
Olimpiādes dalībnieku uzdevums bija uzzīmēt kompozīciju, kura attēlo optisko ilūziju, izmantojot kādu no oparta paņēmieniem atbilstoši fotogrāfijā dotajam dabas objektam. Melnbalta dabas objekta (auga vai dzīvnieka) fotogrāfiju izlozēja paši skolēni, kuri uz papīra 30×30 cm formāta ar materiāliem atbilstoši melnbaltajai grafikas tehnikai zīmēja savus darbus. Zīmēšanai skolēniem tika dotas 3 stundas laika.
Olimpiādes dalībnieku 12 labākie darbi tiks izmantoti Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 2020. gada kalendāra izveidē, kuru dāvanā saņems arī kalendārā ievietoto darbu autori.
2. vieta ar iegūtajiem 80% līdz 90 % no iespējamo punktu skaita piešķirta Jelizavetai Stolbovai, savukārt 3. vieta – Evelīnai Kursītei (sk. Oksana Andrule).
Apsveicam Jelizavetu un Evelīnu, ka arī skolotāju Oksanu Andruli par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē!