Domāt. Runāt. Rīkoties.

No 01.08.2011. gada Silenes pamatskolā Daugavpils novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu projektu konkursa “Kopā būt!” ietvaros sākts projekts „Domāt. Runāt. Rīkoties.”, kurš turpināsies līdz 18.novembrim. Projektu finansē Daugavpils novada dome- 300,00Ls un Skrudalienas pagasta pārvalde – 80,00Ls

Projekta mērķis ir sekmēt dialogu starp pagastu, skolu, vecākiem, skolēniem, iemācīt lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku, palīdzēt iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt idejas.
Projekta gaitā tiks plānotas dažāda veida aktivitātes, lai iesaistīt tajos pēc iespējas vairāk dalībnieku. Tas ir bērnu un vecāku radošo darbu izstāde, pirmskolas grupas sporta svētki „Draudzīga ģimene” un sākumskolas skolēnu un vecāku sporta svētki „ Sportojam kopā”. Septembrī un oktobrī bērni kopā ar vecākiem piedalīsies talkā „Laimes dārzs”, kura laikā ne tikai sakops skolas teritoriju, bet arī stādīs jaunus kokus un puķes apkārt skolai. Projekta beigās aktīvākie tā dalībnieki brauks mācību ekskursijā uz Daugavpils interešu izglītības centru „Jaunatne”.
Projekta pirmā aktivitāte bija skolotāju, vecāku un skolēnu semināru „Skolas durvis ir atvērtas – nāc un sāc!” Semināra galvenais mērķis bija izglītot dalībniekus, palīdzēt atrast kopīgas intereses, aktivizēt skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes darbu.
Seminārā laikā tika organizētas vecāku tikšanās ar Daugavpils novada bāriņtiesas locekli Oksanu Andrili, Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāju Betiju Ivanovu, nepilngadīgo bērnu lietu inspektori Arturu Davidovu. Tikšanas laikā vecāki piedalījās disputā „Vecāku tiesības un pienākumi”, apmeklēja lekciju „Kā likums aizsargā bērnus”. Skolēniem tika organizēta pārruna „Kā palīdzēt sev un savam draugam. Uzticības telefons”. Visi semināra dalībnieki kopā ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāju Betiju Ivanovu piedalījās diskusijā „Kā attīstīt sabiedrisku dzīvi pagastā”.
Mūsdienās arvien mazāk cilvēku nodarbojas ar rokdarbiem. Paša rokām darināta lieta noder arī kā dāvana, kas ir daudz sirsnīgāka par veikalā pirkto. Tāpēc semināra ietvaros visiem dalībniekiem tika organizētas praktiskas nodarbības rokdarbos- radošas darbnīcas „Dekupāžas maģija”, „Stikla un keramikas apgleznošana”, „Rotas izgatavošana”, „Garšas laboratorija”, vecākiem papildnodarbība „Sveču liešana”, bet bērniem „Saldie konfekšu pušķi” un „Gatavosim pārsteigumu”. Darbnīcas uzdevums bija ne tikai iemācīties pašiem jaunus paņēmienus, bet arī, kad sāksies jaunais mācību gads, iemācīt tos citiem skolas bērniem un vecākiem. Visi radošās darbnīcas izstrādājumi tika ievietoti izstādē skolas foajē un tiks papildināti ar jauniem izstrādājumiem līdz novembrim, kad būs atvērta izstāde, veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai.
Seminārā tika iesaistīti 12 Silenes pamatskolas skolotāji, 10 vecāki un 15 bērni. Saturīgo un lietderīgo laika pavadīšanu vecāki un bērni izjuta kā atpūtu divu dienu garumā. Savu darbu viņi prezentēja Silenes pamatskolas vecāku sapulcē 1.septembrī
Vecāku un bērnu piedalīšanās kopējos pasākumos saliedē ģimenes, Veidojās pozitīva saskarsme, kolektīvisms un vienotība. Visiem patika darboties kopā un tas radīja prieku un emocionālu gandarījumu.
Vecāki un bērni attīstīja savas radošas spējas, lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Izdevās lauzt stereotipu, ka par bērna brīva laika pavadīšanu skolā, atbild tikai skolotājs, bet vecāki nevar to ietekmēt. Bērni iemācījās strādāt ar dažāda veida materiāliem un ieguva prasmes rokdarbos.