Drošāka interneta diena

7.februārī visa pasaule atzīmē Drošāka interneta dienu. Mājas lapa drossinternets.lv ir sagatavojusi daudz dažādu materiālu  ar interneta lietošanu saistītām tēmām, ar drošāku interneta lietošanu. Bērni mūsdienās ļoti aizraujas ar virtuālo pasauli un mobilo ierīču lietošanu, tāpēc ļoti svarīgi organizēt pasākumus, lai izglītotu un parunātu ar bērniem un pieaugušajiem jautājumus, kas saistīti ar drošāku  interneta lietošanu. 6. un 7. februārī Silenes pamatskolā tika novadītas stundas par drošu interneta lietošanu . Skrudalienas pagasta bibliotēkas vadītāja un informātikas skolotāja Eleonora Griškjāne organizēja un novadīja stundas: “Personīga informācija”-4.klasē, “Drošs internets”-5., 6.klasēs, “Kas ir privatums”-8.klasē, “Kiberterorizēšana”-9.klasē. Bērni bija iepazīstināti ar saiti DROSSINTERNETS.LV , ar uzticēšanas tālruni 116111, kur var ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu, ar izglītojošām spēlēm , kur var iegaumēt noteikumus  kā rīkoties dažās situācijās. Bija nostiprinātas zināšanas par personīgu informāciju, par tiesībām uz privātumu. Nodarbības mudināja skolēnus domāt par terorizēšanas cēloņiem un sekām gan interneta vidē, gan reālajā dzīvē, par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Skolēni ar prieku piedalījās konkursā “Atrodi internetā”