Drošības nedēļa

No 28.09.15. līdz 03.10.15. skolā notika drošības nedēļa, kurā skolēni kopā ar klašu audzinātājiem klases stundās pārrunāja ceļu satiksmes noteikumus , drošību internetā un fizisko drošību. Klašu audzinātāji izmantoja materiālus no www.bernudrosiba.lv, www.berniem.CSDD.lv, www.dzimba.lv.
2.oktobrī skolā ciemojās Valsts policijas inspektori, kuri runāja par drošību un uzvedības noteikumiem uz ceļa.