Dzimtas koku izstāde pirmsskolā ”Mūsu saknes”

Kāda būs ģimene, tāda būs tauta un valsts.

/Alfrēds Bērziņš/

Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu Silenes pamatskolas pirmsskolas grupa nodarbojās ar Dzimtas koka veidošanu. Nedēļas mērķis bija iemācīt bērniem apzināties savu ģimeni, ka lielu vērtību, audzināt sirsnīgu attieksmi pret tuviniekiem, iemācīt izprast un novērtēt ģimenes locekļu rūpes un mīlestību vienam pret otru. Katrs no  audzēkņiem atnesa savu ģimenes locekļu fotogrāfijas. Kopā ar bērniem izveidojām ozolus. Latvijas kontūru izvēlējāmies par koka galotni. Darba beigās bērni stāstīja par savu ģimeni, nosauca radu vārdus, stāstīja ar ko nodarbojas . Kopā  novērtējām katras ģimenes kuplumu. Viskuplākās ģimenes sanāca Darjai Šušertei,  Maksimam Gerasimovam, Angelinai Golovņovai. Mūsu darba noslēgumā visi kopā izveidojām Dzimtas koku izstādi.  Var redzēt katra bērna prieku un lepnumu  par savu ģimeni! Paldies vecākiem par atbalstu un līdzdalību!

Pirmsskolas skolotāja Diāna Krasiļņikova