Enciklopēdijas bērniem.

Bibliotekāra stunda 1-2 klasei  Silenes bibliotēkā 02.04.2019.
Skolēni uzzināja par uzziņu literatūras dažādiem veidiem un mācījās to lietošanas iemaņām.
Praktiskā nodarbība laikā skolēni tika iepazīstināti ar universālām un tematiskām enciklopēdijām un tika aicināti pārbaudīt savas prasmes informācijas
meklēšanā. Tika organizēta dažādu enciklopēdiju izstāde “Grāmata – palīgs mācībās ”.