Fizikas konkurss 8. – 9. klašu skolēniem

2015. gada 23. martā Daugavpils novada fizikas skolotāju metodiskā apvienība rīkoja fizikas konkursu 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursā piedalījās 10 skolu komandas, katrā komandā bija 4 dalībnieki – pa diviem no 8. un 9. klases.
Konkurss noritēja pa 8 „pieturām”, kur katra „pietura” bija veltīta kādai fizikas tēmai: klasificēšana, kustība un spēki, fizikas lietojums sadzīvē, siltums, elektrība, gaisma, skaņa un eksperimentālais darbs fizikā. Katrā „pieturā”, skolēniem bija jāatbild uz vienu jautājumu, kur par pareizām atbildēm varēja iegūt 1, 2 vai 3 punktus atkarībā no jautājuma sarežģītības. Tas nozīmēja, ka komandām bija jāparāda ne tikai savas zināšanas fizikā, bet arī to, cik gatavi viņi ir riskēt, izvēloties jautājuma sarežģītības pakāpi.—–
Konkursā uzvarēja komandas, kas nebaidījās riskēt un izvēlējās augstākās grūtības pakāpes 3 punktu uzdevumus: 1. vietu ieguva Silenes pamatskolas komanda (skolotāja Eleonora Griškjāne), 2. vietu – Medumu pamatskolas komanda (skolotāja Nadežda Čornaja), bet 3. vietu – Zemgales vidusskolas komanda (skolotāja Svetlana Lukjanova). Paldies novada izglītības pārvaldei par sarūpētajām balvām ne tikai uzvarētājiem, bet arī pārsteigumu visiem dalībniekiem.
Gan skolotāji, gan skolēni atzina, ka konkurss viņiem paticis un šo tradīciju vajadzētu turpināt, piesaistot arī praktisku eksperimentālu darbību.