03.01.2015 Projekts “Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota iekštelpu renovācija Silenes ciemā” – renovācijas darba gaita