Biedrība ‘Silenes stariņi” veiksmīgi realizēja projektu „Daugavpils novada jauniešu izpratnes veidošana par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi”