Biedrības “Sieviešu klubs “Silenīte” projekts “Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana”