Iedzīvotāju ievērībai

Skrudalienas pagasta pārvalde paziņo, ka no 2019.gada 1.oktobra  tika uzstādīti ceļa zīmes “Masas ierobežojums” 7 t. uz sekojošiem pagasta ceļiem:

ceļš Nr. 5 “Salmonovka Skrudaliena”
ceļš Nr. 12 ” Skrudaliena – Vārpene”
celš Nr. 14 “Salmonovka Vitaniški”
ceļš Nr. 21 “Staņuki – Bruņene”
ceļš Nr. 32 “Baltiņi – Viļkeli”
ceļš Nr. 38 “Ezerne – Silene”
ceļš Nr. 34 “Vārpene -Ezerne -Šengeida”
ceļš Nr. 41 “Salinieki-Viļkeļi -Cervonka”
ceļš Nr. 43 “Jaunkalni – Upītes”
ceļš Nr. 49 “Smilģina -Ilga”