Iedzīvotāju ievērībai

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, Daugavpils novada pašvaldības Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas speciālisti pagastu pārvaldēs un Daugavpils novada domē, konsultācijas un pakalpojuma sniegšanu nodrošina tikai attālināti.

Iesnieguma veidlapas ir pieejamas:

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus lūdzam iesniegt sūtot uz e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv, papīra formā- pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, vai Daugavpils novada domes pirmajā stāvā.

Atbildes uz iesniegumiem tiks izskatītas saskaņā ar iesniegumā norādīto vēlamo saņemšanas veidu. Pirms dokumenta nosūtīšanas, atbildīgais darbinieks ar jums sazināsies pa iesniegumā norādīto saziņas kanālu.

Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas speciālistu kontaktinformācija konsultācijām:

Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule, tālr. 65476739, mob. 26357842,         e-pasts: ilze.ondzule@dnd.lv
Nekustamā īpašuma speciālists Kornēlija Gailīte, tālr. 65476827, mob. 29412676,

e-pasts: kornelija.gailite@dnd.lv

Speciāliste mājokļu jautājumos Sigita Smane, tālr. 65422281, e-pasts: sigita.smane@dnd.lv
Vecākā zemes lietu speciāliste Ina Simanoviča, tālr. 65422232, e-pasts: ina.simanovica@dnd.lv
Zemes lietu speciālists Biķernieku un Naujenes pagastā Raimonds Užulis, tālr. 65476843, mob. 28371053, e-pasts: raimonds.uzulis@dnd.lv
Zemes lietu speciālists Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagastā. Anna Prudāne, tālr. 65475606, mob. 28371736,

e-pasts: anna.prudane@dnd.lv

Zemes lietu speciālists Kalkūnes un Sventes pagastā Marina Kvetkovska, tālr. 65440833, mob. 28371266,

e-pasts: marina.kvetkovska@dnd.lv

Zemes lietu speciālists Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles pagastā Žanis Smilgins, tālr. 65475855, mob. 28371231,

e-pasts: zanis.smilgins@dnd.lv

Zemes lietu speciālists Ambeļu, Dubnas, Maļinovas un Višķu pagastā Anna Gundega, tālr. 65476125, mob.28371875,

e-pasts: anna.gundega@dnd.lv

Zemes lietu speciālists Demenes, Laucesas un Medumu pagastā Tatjana Veļičko, tālr. 65476705, mob.28371635,

e-pasts: tatjana.velicko@dnd.lv