IESTĀDES

Pagasta pārvaldes struktūra
Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja – BETIJA IVANOVA

Struktūrvienības:
Silenes pamatskola;
Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”
Silenes kultūras nams;
Skrudalienas pagasta bibliotēka;
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka;
Grāmatvedība;
Komunālā nodaļa;
Kanceleja;

Skrudalienas bāriņtiesa

Pārvaldes komisijas :
Iepirkuma komisija;
Ekspertu komisija;