IESTĀDES

Pagasta pārvaldes struktūra
Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja – BETIJA IVANOVA

Struktūrvienības:
Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”
Silenes kultūras nams;
Silenes bibliotēka;
Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļa;
Grāmatvedība;
Komunālā nodaļa;
Kanceleja;

Silenes pamatskola

Skrudalienas bāriņtiesa

Pārvaldes komisijas :
Iepirkuma komisija;
Ekspertu komisija;