IESTĀDES

Pagasta pārvaldes struktūra
Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja – BETIJA IVANOVA

Struktūrvienības:
Vispārējā nodaļa
Silenes kultūras nams
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļa
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Pārvaldes komisijas :
Ekspertu komisija;