Īpaši svētki skolotājiem – Skolotāju diena

Oktobra sākums ir laiks svētkiem – Skolotāju dienai, kad pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi un mīlestību.
2.oktobrī jau no paša rīta septītās, devītās klases skolēni  ar savu klases audzinātāju sagaidīja skolotājus ar apsveikuma kartītēm, ziediem  un ielūdza uz svētku pasākumu dienas beigās. No paša rīta bija uzdāvināts labs garastāvoklis, kurš saglabājās visas dienas garumā.
Svētku dienas izskaņā, mūsu skolas 7.,9.klases skolēni kopā ar citu klašu audzēkņiem uzdāvināja skolotājiem lielisku koncertu. Skanēja dziesmas un dzejoļi, bērni dejoja , dāvināja gan ziedus, gan smaidus un prieku. Paldies visiem, kuri iepriecināja skolotājus šajā dienā!
5.oktobrī Daugavpils novadā, sekojot tradīcijai Skolotāju svētkos sumināt izcilākos mūsu novada pedagogus, šāds pasākums Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja arī šogad.
Skolotāju dienā novadā sumināti 3 jaunie pedagogi, 43 stipendiāti, 26 skolotāji, kuriem skolā nostrādāti 10, 20, 30 un 40 gadi, kā arī 4 skolotāji, kas šogad devušies pelnītā atpūtā.
Skolotājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.
Jaunā Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska savā uzrunā pateicās skolotājiem par ilggadējo sadarbību.
Jaunajā mācību gadā darbu novadā uzsākuši 3 jaunie pedagogi. Visi trīs jaunie speciālisti atzina, ka sapņojuši par skolotāja profesiju kopš bērnības.
Turpinot tradīciju, ar apbalvojumiem sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 10,20,30 un 40 darba gadus. Pateicības par darba stāžu tika piešķirtas 26 skolotājiem un vienam administrācijas darbiniekam.
Tāpat tika sveikti 4 pensionējušies skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā atpūtā.
Tika sveikti arīdzan labākie skolotāji, kuriem piešķirts darba kvalitātes stimulēšanas pabalsts. Šādus pabalstus piešķīra 43 pedagogiem.
Sirsnīgi sveicam mūsu skolas pārstāvjus- matemātikas skolotāju Lūcija Livmani-Trubiņu un angļu valodas skolotāju Allu Mihailovu!