Kontakti

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Skaista iela 9 Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470
Reģ. Nr.90000073569
Valsts kase TRELLV2X konts LV91 TREL9812139002000
E-pasts: parvalde@skrudaliena.lv
www.skrudaliena.lv

Skrudalienas pagasta pārvaldes darba laiks:
Pirmdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.30;
Otrdien – Ceturtdien 8.00 – 12.00 ; 12.30 – 16.30
Piektdien – 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.30;

Skrudalienas pagasta pārvaldes kases darba laiks:
Pirmdien   9.00 – 12.00; 12.30 – 15.00;
Trešdien    9.00 – 12.00; 12.30 – 15.00;
Ceturtdien   9.00 – 12.00; 12.30 – 15.00;

Pārvaldes darbinieki

 4 Betija Ivanova
Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00
Trešdiena no plkst. 9.00 līdz 12.00
tel.: 65439438, m.t. 26170408
e-pasts: betija.ivanova@skrudaliena.lv
 7 Inese Alehina
Lietvedības inspektore
tel./fax: 65439238
e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv
inese.alehina@skrudaliena.lv
 3 Jeļena Labonarska
Galvenā grāmatvede
tel.: 65407237
e-pasts: jelena.labonarska@skrudaliena.lv
 2 Marija Krasovska
Kasiere – grāmatvede
tel.: 65439023
e-pasts: marija.krasovska@skrudaliena.lv
 10 Gaļina Jazvica
Komunālās nodaļas grāmatvede
tel.: 65439023
Darba laiks: Pirmdien –  8.00 – 12.00; 12.30 – 17.30 , trešnien –  8.00 – 12.00 ; 12.30 – 16.30, piektdien –  8.00 – 12.00; 12.30 – 15.30
e-pasts: galina.jazvica@skrudaliena.lv
 1 Kazimirs Hrapans
Komunālās nodaļas vadītājs , kapu pārzinis
tel.: 65439244, m.t. 29126041
e-pasts: kazimirs@skrudaliena.lv
 Anastasija Kotova  juriskonsulte , personāla speciāliste
tel. 65439430
e-pasts: anastasija.kotova@skrudaliena.lv