„Labākās liecības” konkurss Silenes pamatskolā

Silenes pamatskolā jau vairākus gadus notiek „Labākās liecības konkurss”. Tajā divās klašu grupās tiek vērtēti gan klašu kolektīvi (par klases vidējās atzīmes pieaugumu), gan skolēni individuāli par augstāko vidējo atzīmi. Konkursa rezultāti tiek apkopoti un paziņoti divas reizes gadā- 1. semestra noslēgumā un mācību gada beigās.
2015./16. mācību gada 1. semestra noslēgumā konkursa individuālie uzvarētāji bija: pamatskolas klašu grupā- 6. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis (semestra noslēgumā vidējā atzīme liecībā- 9,25 balles), sākumskolas klašu grupā- 4. klases skolnieks Eduards Gasperovičs ( 9,13 balles). Klašu kolektīvu sacensībā pamatskolas grupā 1.semestra uzvarētāji bija 5. klase, sākumskolas grupā- 2. klase. —–
Par tradīciju skolā ir kļuvusi arī atzinības rakstu pasniegšana skolēniem par klases labāko liecību : Gabriēla Hrapāne (1.klase),Veronika Boldaveško (2.klase), Artjoms Geiko (2.klase), Edīte Stare (3.klase), Eduards Gasperovičs (4.klase),Daniils Sizovs (5.klase), Deņiss Sokolovs (5.klase), Ēriks Lapkovskis (6.klase), Jeļizaveta Pavlova (7.klase), Karina Maskaļonoka (8.klase), Adriana Bogatenko (9.klase).
Atzinības rakstus par labām mācību sekmēm saņēma- Artjoms Andruļs (1.klase), Viktors Sarmis Ditmanis (1.klase), Maksims Druss (1.klase), Romans Jožs (1.klase), Ņikita Voronovs (1.klase), Santa Elza Ditmane (2.klase), Viktors Gasperovičs (2.klase), Jūlija Krasiļņikova (2.klase), Anastasija Madžule (2.klase), Anastasija Sizova (2.klase), Julija Hrapunova (3.klase), Jeļizaveta Stolbova (3.klase), Vladislavs Pupins (3.klase), Violeta Madžulie (4.klase), Nikolajs Ivanovs (4.klase), Ņikita Andruļs (6.klase), Vadims Druss (6.klase), Agnese Ščaja Zubrova (6.klase), Violeta Marenkova (7.klase), Ņikita Virbals (8.klase),Vitālijs Romanovskis (8.klase).
Par tradīciju kļuvusi arī atzinības rakstus saņēmušo skolēnu kopīgā foto.
Lai labas sekmes arī jaunajā gadā!

FOTOGALERIJA