Labo darbu nedēļa 6. un 8. klases skolēniem

19.oktobrī  Silenes pamatskolas  6. un 8. klases skolēni Labo darbu nedēļas ietvaros sakārtoja 2. Pasaules kara ebreju kapus.  Liels paldies  visiem skolēniem par ieguldīto darbu!

Klases audzinātāja Alla Mihailova