Lāčplēša dienas lāpu gājienā piedalījās Silenes pamatskolas pārstāvji

Lāčplēša dienas lāpu gājienā Daugavpilī piedalījās Daugavpils novada domes, Demenes, Vecsalienas, Skrudalienas , Tabores, Maļinovas, Līksnas un Višķu pagasta pārvaldes, kā arī Špoģu , Vaboles vidusskolas, Silenes pamatskolas  pārstāvji. Lāpu gājiena priekšgalā tika nests arī Daugavpils novada pašvaldības karogs.