Lai mums visiem šis mācību gads ir veiksmīgs un radošs!

Cilvēks bieži par jaunas dzīves sākumu izvēlas 1. janvāri, bet tiem, kuri mācās vai māca, neizbēgami tas ir 1. septembris, kad vasaras brīvību nomaina mācību laiks. Skola ir vieta, kur cilvēks var izveidot stingru un drošu pamatu savai nākotnei. Darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība, neatlaidība – tas viss nepieciešams, lai mācību laiks būtu interesants, mērķtiecīgs.—–
Lai gan laika apstākļi pirmajā mācību dienā mums nebija labvēlīgi, tomēr neviena skolēna, skolotāja vai vecāka sejā, ienākot skolā, smaids nepazuda.
Visi skolas 62 izglītojamie un 17 pirmsskolas grupas audzēkņi noklausījās Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieka Arvīda Kucina, novada domes deputāta Valērija Hrapāna, Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas Betijas Ivanovas, skolas direktores Tatjanas Klopovas svinīgās svētku uzrunas.
Skola turpinās renovācijas darbi un pēc diviem mēnešiem pārvērtības novērtēs pirmsskolas un sākumskolas izglītojamie, kuri ar nepacietību un interesi gaida šo dienu.
12 pirmklasniekus skolas gaitās ieveda devītie – droši, lepni, atsaucīgi un draudzīgi. Pirmklasnieki saņēma dāvanas no skolas un somas ar dažādām skolas ikdienai nepieciešamām lietām no 12.Saeimas deputāta Riharda Eigima. Bet klases audzinātāja Tatjana Bojaruneca novēlēja radošu, veselīgu, atklāsmju un brīnumu pilnu jauno mācību gadu.
Visatbildīgākais pienākums, ieskandināt pirmo zvanu šajā 2015./2016.mācību gadā, tika uzticēts 9.klases skolniecei Adrianai Bogatenko.

FOTOGALERIJA