Lielā Talka

15 un 16.maijā Skrudalienas pagastā Lielās Talkas ietvaros tika veikti sakopšanas un labiekārtošanas darbi.
Nodarbinātie sabiedriskajos darbos darbinieki veica divu stihisko izgāztuvju sakopšanu.
Ļoti žēl, ka iedzīvotāji, kuriem ir iespēja nodot savus atkritumus atkritumu apsaimniekotajām, izmet tos mežā, piesārņojot to un padarot vidi nepievilcīgu. Pavisam tika savākti 187 maisi.
Pārvaldes darbinieki labiekārtoja Otrā pasaules kara kapus “Raguliški”. Tika izstādīti dekoratīvie krūmi, salabots žogs, sakopta teritorija pēc bīstamo koku nozāģēšanas.