Lielā talka Silenes pamatskolā

Lielās Talkas ietvaros Silenes pamatskolas skolēni, pirmsskolas grupas audzēkņi, skolotāji un skolas darbinieki uzkopa skolas teritoriju, parku pie skolas un Silo ezera krastu. Tika izvesti koku zari, skolas teritorija, stadions ir tīri no rudens lapām.

Labvēlīgie laika apstākļi ļāva paveikt visus iecerētos darbiņus skolas teritorijas labiekārtošanā.

Ceram, ka visi ciema iedzīvotāji saudzēs mūsu dzimtenes skaisto dabu!