Lieldienu pasākums

Lieldienas ir plaši svinēti svētki. To svinēšanas tradīcijas veidojušās gan reliģisko motīvu, gan dažādu kultūru mijiedarbības rezultātā.

Lieldienas, kad tiek godināta Jēzus Kristus augšāmcelšanās, ir lielākie svētki kristīgajā pasaulē. Ikkatrā Latvijas pilsētā un novadā notiek dažādi Lieldienu pasākumi. 24.aprīlī arī Silenes kultūras namā notika Lieldienu pasākums bērniem “Lieldienas”, kuru organizēja Silenes kultūras nams kopā ar Silenes bibliotēku.
No sākuma radošajā darbnīcā ( vadītāja Oksana Andrule)  bērni ar vecākiem veidoja lieldienu rotājumus , vismazākie krāsoja Lieldienu zaķi.
Tad Alevtīna Mihailova un Eleonora Griškjāne iepazīstināja dalībniekus ar Lieldienu tradīcijām , paražām, ticējumiem, simboliem.
Lieldienām ir daudz dažādu rotaļu, spēļu, kurās var sacensties : kurš ir stiprākais, gudrākais, veiklākais: olu ripināšana, olu sišana, olu griešana un t.t.

Bija ļoti jautri. Katrs bērns parādīja savas prasmes  un saņēma balvas. Noslēdzot pasākumu notika tradicionāla tējas dzeršana, minot mīklas un jokojoties.

Paldies visiem dalībniekiem par kopīgiem svētkiem.