Literārā pēcpusdiena

„Putni latviešu folklorā” 10.04.2019
Piedalījās 5.-6. klases skolēni
Pēcpusdienu norīkoja un vadīja Marianna Marenkova.
Mērķis: padziļināt skolēnu zināšanas par latviešu folkloru, veicināt bērnu interesi pret lasīšanu, attīstīt loģisku domāšanu, attīstīt kritiskās un radošās domāšanas prasmes.

Skolēni iemācījās meklēt vajadzīgo informāciju grāmatās, labi orientēties latviešu folklorā – uzzināja, kas ir pasaka, teika, sakāmvārds, ticējums, mīkla, tautasdziesma. Aktīvi strādāja komandā, mācījās vest dialogu.
Tēma bija skolēniem kā interesanta, tā arī vērtīga, jo mūsu bērni pašlaik maz pievērš uzmanību tam, kas notiek dabā, kas notiek apkārt mums. Pasākuma gaitā tika paplašinātas bērnu zināšanas par putnu sugām. Lai pastaigas laikā viņi varētu pievērst uzmanību kādam putnam un atcerēties, ka “jā, es to redzēju plakātā (grāmatā) un to sauc…” vai, redzot žagatu, “es zinu, kāpēc žagatai ir gara aste, jo es lasīju par to teiku!”.