Mācību ekskursija Silenes pamatskolā

Pēdējā aprīļa mācību dienā Silenes pamatskolas 4. – 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā pa maršrutu Silenes pamatskola – Ķeguma HES un Enerģētikas muzejs Ķegumā – Jūrmala Dubulti (Aspazijas nams, vēsturiskie objekti, „Līvu akvaparks”, Lielupe un Rīgas jūras līča Dubultu pludmale).
Ekskursijas mērķis bija pilnveidot skolēnu zināšanas un sekmēt izpratni par apgūtās teorijas (drošības, dabas aizsardzības un energoefektivitātes) jautājumiem un to nozīmi praksē, kā arī veicināt interesi par latvisko kultūrvēsturisko mantojumu citos Latvijas novados.
Ekskursija bija cieši saistīta ar vairākiem mācību priekšmetiem:         dabaszinībām, eksaktiem mācību priekšmetiem, latviešu literatūru, kultūras vēsturi, kā arī drošību un vides aizsardzību. Pēc ekskursijas norises skolēni rakstīja ekskursijas aprakstu.
Ķegumā HES skolēni iepazinās ar trešās lielākās hidroelektrostacijas Latvijā un Baltijas valstīs vēsturi, darbības principiem un īpatnībām, kā arī elektrības ražošanas procesu, redzēja, kā darbojas agregāti. Aplūkoja mašīnzāli, vadības telpu un klātienē ieguva izpratni par HES darbību. Ekskursiju vadīja HES inženieris, kurš arī stāstīja par turbīnu darbību, hidroagregātu rekonstrukciju, automatizētu vadības sistēmu, kopējo jaudu un citām sarežģītām lietām. Tā kā vairākums no skolēniem bija puiši, tāpēc viņiem tās lietas šķita ļoti interesantas un jautājumu bija daudz. Tika runāts arī par drošību, par zināšanām, kas būtu nepieciešami skolēniem, lai strādātu šajā nozarē.
Ģida vadībā apmeklējām Enerģētikas muzejā ekspozīciju, kas sniedza ieskatu Latvijas elektroenerģijas ražošanas un sadales attīstībā, iepazīstinot ar Daugavas hidroelektrostaciju celtniecības vēsturi, darbību un attīstību, ar elektrolīniju būvi, elektromontiera darba veikšanai nepieciešamo aprīkojumu un daudz ko citu.
Tālāk devāmies uz Jūrmalu. Mūsu mērķis bija iepazīties ar vēsturiskiem objektiem, kas atrodas Dubultos, jo šeit sākas Jūrmala, gūt priekšstatu kā izskatās Lielupe un Rīgas līča piekraste. Diemžēl,  laika apstākļi bija ne īpaši labvēlīgi, lai ilgāk pakavētos un papētīt šos objektus.
Toties uz Līvu akvaparku visi devās ar lielāko prieku. Bet mūsu mērķis bija ne tikai izklaide un atpūta, bet iepazīšanās ar glābšanas pasākumiem uz ūdens. Tāpēc pirms izklaides vēl notika izglītojošā nodarbība par glābšanas dienesta darbu un pasākumiem uz ūdens ezeros un upēs.

Pateicoties Skrudalienas pagasta pārvaldes atbalstam, Silenes pamatskolas skolēniem bija iespējams doties ļoti interesantajā ekskursijā. Patīkami, ka skolēnu ikdienas mācību un ārpusstundu darbs tika novērtēts un atbalstīts.

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova.