Mēs palīdzēsim tev!

Šī gada 9. septembrī biedrība „Silenes stariņi” organizēja projekta „Mēs palīdzēsim tev!” pirmā posma prezentāciju un atklāšanas svētkus. Projekts tika realizēts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada domes līdzdalību.
Projekta pirmā posma ietvaros tika sagatavota koriģējošās nodarbības telpa, tika izdarīti telpas uzlabošanas darbi – starpsienu un jauno durvju uzstādīšana. Telpā tika izvietots speciāls stājas uzlabošanas, plakanās pēdas profilakses, skoliozes profilakses, koordinācijas attīstīšanas un līdzsvara vingrinājumu aprīkojums, kuru skolotāji un vecāki varēs izmantot pirmsskolas bērnu un sākumskolas skolēnu veselības uzlabošanai. Telpas sakārtošanā un svētku noformēšanā brīvprātīgi iesaistījās biedrības locekļi un vecāki.
Koriģējošās nodarbības atklāšanas svētki sākās ar projekta prezentāciju, kurā piedalījās skolotāji, skolēnu vecāki un viesi: Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, galvenā speciāliste metodiķe Janita Zarakovska, Daugavpils novada deputāts Valērijs Hrapāns un Skrudalienas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Gasparoviča. Projekta vadītāja Sofija Mole pastāstīja par projekta gaitu un aktivitātēm, iepazīstināja vecākus ar koriģējošās nodarbības telpas izmantošanas noteikumiem, atbildēja uz vecāku jautājumiem, pateicās brīvprātīgajiem par darbu.
Pēc tam zālē tika uzaicināti pirmskolas un sākumskolas bērni uz bērnu rītu, kuru sagatavoja Jeļena Ovčiņnikova. Bērni, kopā ar pasaku varoņiem – zāķīšiem, lapsām un pūci, izdomāja jaunās telpas nosaukumu – „Jāņtārpiņš” un meklēja brīnumu atslēgas, pildot pūces uzdotos uzdevumus.
Pēc veiksmīgas uzdevumu risināšanas, visi kopā svinīgi pārgrieza lentīti, un koriģējošās nodarbības telpa tika atklāta. Bērni ar lielu sajūsmu iepazinās ar jauno aprīkojumu, bet vecāki ieinteresējās, kad sāksies nodarbības.

Biedrība „Silenes stariņi” turpina veiksmīgi realizēt Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu „Mēs palīdzēsim tev!”. Projekts tika realizēts izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros ar Daugavpils novada domes līdzdalību.
Projekta aktivitātēs tika iesaistīti bērni no 3 g. – 4 g. pirmskolas grupas, 5 g. – 6 g. pirmskolas grupas un 1. – 3. klašu skolēni, kuriem tika organizētas speciālas nodarbības stājas uzlabošanai, plakanās pēdas profilaksei, skoliozes profilaksei, koordinācijas attīstīšanai un līdzsvara vingrinājumiem. Nodarbības notiek 1 stundu, trīs reizes nedēļā, speciāli aprīkotā zālē. Šīs nodarbības jau kļuva bērniem par iecienītākajām, jo tiek organizētas spēles veidā un nav nogurdinošas. Mazuļi ar prieku izpilda skolotājas uzdevumus un ar nepacietību gaida, kad varēs „papeldēties” bumbu baseinā. Nodarbību vadītāja Jeļena Ovčiņņikova ar gandarījumu atzīmē, ka četru mēnešu laikā, kuros darbojas koriģējošās vingrošanas zāle, var redzēt bērnu pozitīvu attīstības dinamiku.
Lai vecāki varētu organizēt bērnam papildnodarbības, viņiem tika organizētas 2 praktiskās nodarbības, kuras laikā vecākus iepazīstināja ar iespējām, kā uzlabot sava bērna veselību, izmantojot speciālo aprīkojumu. Jeļena Ovčiņņikova deva padomus kā izmantot mājas apstākļos pieejamos līdzekļus, palīdzēja praktiski apgūt nepieciešamās iemaņas un prasmes darbā ar aprīkojumu. Otrās nodarbības laikā, katrs vecāks pats strādāja ar savu bērnu. Bija prieks vērot, kā šis nodarbības veids rada kā bērnu, tā arī vecāku pozitīvās emocijas.

Biedrība „Silenes stariņi” ,Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, 2013.-2014.gadā veiksmīgi realizēja projektu „Mēs palīdzēsim tev!”. Projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts – iekārtota un aprīkota koriģējošās vingrošanas telpa ar speciālo aprīkojumu, uzlabojās bērnu veselības stāvoklis.

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti arī bērni no 3 g.- 4 g. un 5g.- 6g. pirmsskolas grupām, 1.-3. klases skolēni. Bērni uzlaboja stāju, attīstīja koordināciju un līdzsvaru, nodarbojās ar plakanās pēdas un skoliozes profilaksi. Skolotāja ar gandarījumu atzīmēja pozitīvu dinamiku bērnu slimību profilaksē.
Projekta gaitā tika organizētas 4 praktiskās nodarbības ar mērķi apmācīt vecākus organizēt saviem bērniem papildnodarbības un izmantot aprīkojumu pēc projekta pabeigšanas. Vecāki apguva praktiskās iemaņas darbam ar speciālo aprīkojumu bērnu veselības uzlabošanai. Projekta realizācijas rezultātā radusies iespēja ne tikai uzlabot bērnu veselību, bet arī visiem kopā lietderīgi pavadīt laiku.
Ļoti svarīgi atzīmēt, ka sasniegtais rezultāts netika pazaudēts. 2014.-2015.mācību gadā bērnu nodarbības veiksmīgi turpinās, jo Silenes pamatskolas budžetā bija iekļautas 0,5 slodzes koriģējošās vingrošanas skolotājai. Tas liecina par projekta ilgtspēju. Biedrības „Silenes stariņi” locekļu kopīgais brīvprātīgais darbs apvienoja biedrības kopienu, kas palīdzēs nākotnē savu darbību padarīt interesantāku, mazinās atstumtību starp dažādām sabiedrības grupām.