Muzeja dienas Silenes pamatskolā

Februāra beigās skolā tika novadītas Muzeja dienas. Bijusi vēstures skolotāja Sofija Mole uzsāka darbu skolas muzeja veidošanā. Eksponātus muzejam dāvināja skolēni, skolotāji, vecāki, pagasta iedzīvotāji. Dažu gadu laikā tika izveidota ekspozīcija.

Kā pirmie, lai iepazītos ar skolas vēsturi,  muzeja klasi apmeklēja 1. – 3. klases skolēni. Viņu uzmanību īpaši piesaistīja vecie darba rīki un sadzīves priekšmeti. 5.-6. klases skolēnus interesēja tehnisko ierīču attīstība, albumi ar fotogrāfijām, kurās tika attēloti skolas vēsturiskie posmi un skolēnu sasniegumi. 4.,8. klases skolēni, apskatot muzeja eksponātus, pievērsa uzmanību kara laika liecībām un  biroja tehnikai. 8. klases skolēns Ņikita Andrulis papildināja ekspozīciju  ar 2.pasaules kara laika patroniem.       7. un 9. klases skolēnus ieinteresēja vasaras nometņu dienasgrāmatas un Comenius projekta materiāli. Ekskursiju noslēgumā skolēni izteica vēlmi atkārtot muzeja stundas pavasarī.

Vēstures skolotāja Tamāra Kāposta