„Nāc, māsiņ, ciemoties Ziemassvētku vakarā…”

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.—–

Kā jau katru gadu, arī šogad Silenes pamatskolā 18. decembrī tika rīkots Ziemassvētku pasākums. Bet šogad tas bija citādāks nekā iepriekšējos gados, jo pasākums tika rīkots senlatviešu Ziemassvētku svinēšanas tradīciju garā. Šīs Ziemassvētku svinības noritēja bez Ziemassvētku vecīša piedalīšanās, bet tas nemazināja skolēnu ieinteresētību un prieku pasākuma laikā. Neskatoties uz to, ka Salatētis šogad nevarēja ierasties Silenes pamatskolā, viņš bērniem bija atsūtījis lielus dāvanu maisus ar dažādiem saldumiem, kas, protams, tikai vairoja prieku bērnu acīs.
Katrai klasei bija dots uzdevums: sameklēt, pašiem apgūt un svinību laikā parādīt vai iemācīt arī pārējiem kādu no senajām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām – aktivitātēm. Pateicoties klases audzinātāju un skolēnu aktīvai dalībai, visiem bija iespēja iepazīt dažādas aktivitātes, kuras mūsdienās jau ir aizmirstas, bet ko tradicionāli kādreiz ir veikuši mūsu senči: Bluķa vilkšanu (šo tradīciju demonstrēja 3. klases skolēni) – vēlāk dedzināšanu (kas tika uzticēts skolas saimniecei Zinaidai Zabolotjko), Ziemassvētku dziesmu dziedāšanu (ziemassvētku dziesmu ” Visi sīki žagariņi” dziedāja 4. un 6. klase), budēļu jeb ķekatu uzņemšu (budēļos ar visām apdziedāšanas dziesmām pie mums nāca 5. un 7. klase), čigānietes viesošanos (Adrianas Bogatenko izpildījumā) – nākotnes zīlēšanu, latviešu tautas dejas –Plaukstiņpolka, kuru mums rādīja un tad arī iemācīja pārējiem 2. klase un ar deju Rudā lapsa uzstājās Silenes pamatskolas deju kolektīvs, kuru vada Alevtīna Mihailova. Bija arī rotaļdejas: „ Danco lāci” , kuru parādīja un arī pārējiem mācīja 1. klase un rotaļdeju „ Ādamam bij septiņ’ dēli”, kuru rotaļājās un mācīja pārējiem 8. klase.) un protams ticējumi par Ziemassvētkiem, ko vajag, ko drīkst un ko nedrīkst darīt Ziemassvētkos, kā pareģot laiku, lika izveidot un izlasīt 9. klase.
Pasākumu vadīja latviešu ģimene : Saimniece – Dainas Grigorjevas izpildījumā, Tautumeita – Ingas Miezītes-Pučinskas izpildījumā un Saimnieks- Allas Mihailovas izpildījumā. Pasākums noritēja mierīgā, ģimeniskā gaisotnē, visām klasēm sēžot pie galdiņiem, dejojot, dziedot, ejot rotaļās un daloties priekā vienam ar otru!

Gribētos visiem novēlēt mīļus, sirsnīgus un ģimeniskus tuvojošos svētkus!

FOTOGALERIJA