Noslēdzies Skrudalienas pagasta jauniešu projekts “Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!”

Skrudalienas pagasta jaunieši ar gandarījuma sajūtu un svētku noskaņu veiksmīgi realizēja Latvijas 100-gadei veltītu projektu. Ar Daugavpils novada domes atbalstu mūsu pagastā tagad ir iespēja iepazīt kokapstrādes mākslu. Jaunieši, saņēmuši finansiālu atbalstu Daugavpils novada domes izsludinātā atklātā konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros, ierīkoja koka izstrādājumu meistardarbnīcu. Projekta laikā, cītīgi strādājot, tapuši dažādi koka suvenīri, kurus pagasta iedzīvotāji jau ir novērtējuši Skrudalienas pagasta svētku Miķeļdienas gadatirgū. Bija iespēja ne tikai novērtēt, bet arī nobalsot par labāko un skaistāko suvenīru, kurš tiks izgatavots un pasniegts šogad Latvijas republikas proklamēšanas svētkos ievērojamiem pagasta iedzīvotājiem, pilngadību sasniegušiem jauniešiem un pagasta ciemiņiem.

Projekta ietvaros jaunieši ne tikai strādāja ar koku, bet arī pētīja informāciju par Latvijai nozīmīgām vietām Skrudalienas pagastā. Par atrasto informāciju pārliecinājušies dabā un apsekojuši klātienē vēsturiskās vietas, jaunieši izveidoja informatīvu materiālu, kurš lieti noderēs jaunākai paaudzei vēstures apgūšanā, savukārt citiem pagasta iedzīvotājiem kā papildus informācijas avots savu zināšanu pilnveidošanai. Sagatavotais materiāls ir pieejams www.skrudaliena.lv mājas lapā.

Jaunieši ir paveikuši ievērojamu un pagastam nozīmīgu darbu. Azarts un tieksme radīt vēl un vēl bija neizmērāmi. Ar smaidu uz lūpam viens pēc otra ir tapuši dažādi interesanti darbiņi, meklēta maz zināma informācija un fakti par savu dzimto vietu. Projektu jaunieši noslēdza ar lielu gandarījumu par to, ka saviem spēkiem sniedza zināmu ieguldījumu Latvijas 100-gadei veltītu svētku organizēšanā. Projekta prezentācija ir pieejama Skrudalienas pagasta mājas lapā.

Skrudalienas pagasta jaunieši izsaka pateicību Daugavpils novada domei par sniegto finansējumu 699,25 eiro apmērā, Skrudalienas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Inārai Lapkovskai par atbalstu un Skrudalienas pagasta pārvaldei par sniegtajām telpām projekta īstenošanai.

 

Informāciju sagatavoja Jeļena Andrule.