Novada matemātikas olimpiāde

12.02.2016. novadā notika matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 32 skolēni
no Daugavpils novada skolām. Mūsu skolas 6..klases skolēns Ēriks Lapkovskis
ieguva 1.vietu!
Apsveicam Ēriku un skolotāju Tatjanu Bojarunecu!—–