Pagasta svētki

27.septembrī, skaistajā, saulainajā dienā Silenes ciema laukumā sapulcējās daudzi pagasta iedzīvotāji, kur tika svinēti Skrudalienas pagasta svētki un Miķeļdiena.

Svētki sākās plkst.11.00 ar sporta aktivitātēm, kuras vadīja pagasta jaunieši ar jaunatnes un sporta speciālisti Ināru Lapkovsku. Priecīgi bija novērot, ka dažādos konkursos aktīvi piedalījās ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Ļoti jautri bija noskatīties, kā bērni pilda uzdevumu un veido piramīdu no augļiem-dārzeņiem. Vinnēja tas, kurš salika lielāku pēc dārzeņu skaita piramīdu. Konkursā bija izgatavots  milzīgs kāpurs no āboliem.

Silenes ciema centra laukumu rotāja Silenes pamatskolas skolēnu izveidoti augļu – dārzeņu darinājumi.

Skrudalienas bāriņtiesas locekle Oksana Andrule vadīja meistarklasi, kur no plastmasas pudelēm varēja izgatavot līdzīgu  ļoti populārai veiklības spēlei Bilboke rotaļlietu  . Ar lielu interesi iedzīvotāji piedalījās darbnīcā, kur varēja izgatavot magnetiņu vai nozīmīti ar dažādiem Skrudalienas pagasta skatiem, varēja pievienot arī sava dizaina zīmējumu. Kultūras nama foajē bija organizēta LĪdijas Volkovas rokdarbu izstādē, gleznas no akmentiņiem , putraimiem, sēkliņām, kā arī pudeles  un akmentiņi, kas izrotāti dekupāžas tehnikā.

Pagasta iedzīvotāji varēja iegādāties Līgijas Visockas izgatavotus sierus,  Olega Griškjāna ( SIA „ALEXXX) ābolu sulu.

Iedzīvotājiem bija piedāvāts arī dārzeņu ragu , kas visiem ļoti labi garšoja . Cienastu sarūpēja IU „Marianna”, uzņēmums , kurš vienmēr piedalās pagasta pasākumos, bet apkalpoja iedzīvotājus pārvaldes darbiniece Tatjana Druse un iedzīvotāja Aļona Sokolova.

13.00  pasākuma apmeklētāji tika aicināti uz svētku koncertu. Ņemot vērā to, ka  vasaras laikā nenotika ikgadējs dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās”, pagasta svētku svinēšana apvienoja vairākus pasākumus, arī Silenes ciema 265.gadaienas svinēšanu .

Pasākumu vadīja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova, kuras aicināja uz skatuves sabraukušus ciemiņus.  Svētku koncertu atklāja mūsu senie, uzticīgie draugi, deju kolektīvs “Līksme”, bet turpināja Demenes vokālais ansamblis “Aiztūri elpu”, vokālais ansamblis “Elēģija” no Līksnas,         « Romaška»  no Ambeļiem, «Rjabinuška»-Biķernieki, «Pērles” no Каlkūniem un  vokālais ansamblis „Līgaviņas” , kuru dziesmas uzmundrināja visus un sniedza pārliecību, ka viss mums būs labi.

Svētku pasākumā, tradicionāli, nominācijā „Pagasta lepnums” bija sumināti 5 pagasta iedzīvotāji sekojošās nominācijās:

Izglītība: Tatjana Bojaruņeca – Par ieguldījumu talantīgo skolēnu radošā potenciāla attīstībā

Dzīves pozīcija: Aļona Sokolova –  Par aktīvu dalību pagasta kultūras pasākumos

Izglītība: Tatjana Domuļeva – Par radošo pieeju izglītības procesa organizēšanā

Veselība: Raisa Zenčonoka – Par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē

Izglītība: Valentīna Pučkova – Par kvalitatīvu, atbildīgu darbu skolēnu un nometņu dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanā

Svētku noslēgumā pārvaldes vadītāja Betija Ivanova  un Alevtīna Mihailova pateicās visiem iedzīvotājiem, kuri ieguldīja savu darbu pagasta attīstībā un plaukumā, novēlot stipro veselību, labklājību un laimi ģimenēs.

Paldies visiem, kas piedalījās svētkos!

FOTOGALERIJA