Pakalpojumi

POS termināla pakalpojumi
Kapu-apsaimniekošana
Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā
Apbedīšanas pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Aprūpe mājās (Daugavpils novada pašvaldība)
Būvatļaujas saņemšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Dzimšanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Miršanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai (Daugavpils novada pašvaldība)
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Daugavpils novada pašvaldība)
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Veselības aprūpes pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs Dzimšanas dienas pabalsts 90., 100 un vairāk dzīves gadu jubilejā (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs svētku pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)